Vedenie klubu

PREZIDENT KLUBU

Mgr. Richard MAŠLANKA

prezident klubu

SPRÁVNA RADA

Mgr. Richard MAŠLANKA

prezident klubu

Mgr. Jozef Kužma

člen správnej rady

Milan Polák

člen správnej rady

Jozef Hercik

člen správnej rady

Mgr. Jozef Sokologorský - zástupca mesta Michalovce

člen správnej rady

Bc. Marek Mašlonka - zástupca seniorského klubu HK Dukla

člen správnej rady

Mgr. Miroslav Mach

člen správnej rady

Ing. Peter Huňady

člen správnej rady

Samuel Solenský

člen správnej rady

REVÍZNA KOMISIA

PhDr. Rastislav Barkasi

predseda revíznej komisie

Marián Sobek

člen revíznej komisie

Pavol Réh

člen revíznej komisie