Dokumenty

KLUBOVÉ DOKUMENTY:

       Elektronická prihláška do hokejového klubu HK Mládež Michalovce (pre sezónu 2022/23)

Prihláška do hokejového klubu HK Mládež Michalovce (pre sezónu 2022/23)

Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti / Prehlásenie zákonného zástupcu (pre sezónu 2022/23)

Zoznam dokumentov pre registráciu hráča ľadového hokeja do SZĽH (pre sezónu 2022/23)

 

ŠTATISTICKÉ DOKUMENTY

Predzápasová súpiska družstva

Predzápasová súpiska družstva

Štatistický list 

Štatistický list

 

EKONOMICKÉ DOKUMENTY

Hromadné vyúčtovanie športovej akcie (cestovné, stravné, nocľažné...)

Členské poplatky v sezóne 2022/23

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné v PDF)

Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

 

SMERNICE, PORIADKY A DOKUMENTY SZĽH

Smernice:

Smernica o výchovnom 

Dokumenty:

Manuál pre činovníkov stretnutia (tréneri, vedúci družstiev, štatistici...)

 

SMERNICE, PORIADKA A DOKUMENTY KLUBU

Smernice:

Smernica zapožičiavania hokejového výstroja

 

VZDELÁVANIE

Tréneri:

Športová psychológia pre trénerov (Kouč 21. storočia)

Manuál pre rozvoj hráčov 21. storočia na úrovni klubov 

Rodičia:

Nechajte nás hrať sa (príručka pre rodičov budúcich hokejistov)

 

TRÉNERI DOKUMENTY

Tréningový mikrocyklus (sezóna 2022/23)

Dochádzka na tréningy a zápasy (sezóna 2022/23)

 

ZMLUVY: 

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2020 (mesto Michalovce)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2021 (mesto Michalovce)

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2022 (mesto Michalovce)

 

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV

Pozvánka a program Zhromaždenia delegátov HK Mládež Michalovce 25.5.2022

Vyhlásenie voľby člena Správnej rady HK Mládež Michalovce