Dokumenty

KLUBOVÉ DOKUMENTY:

Elektronická prihláška do hokejového klubu HK Dukla Michalovce - mládež (pre sezónu 2024/25)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti hráča ľadového hokeja (pre sezónu 2024/25)

Potvrdenie zákonného zástupcu hráča ľaového hokeja (pre sezónu 2024/25)

Zoznam dokumentov pre registráciu hráča ľadového hokeja do SZĽH (pre sezónu 2024/25)

 

ŠTATISTICKÉ DOKUMENTY

Predzápasová súpiska družstva

Predzápasová súpiska družstva

Štatistický list 

Štatistický list

 

EKONOMICKÉ DOKUMENTY

Hromadné vyúčtovanie športovej akcie (prepravné, stravné, nocľažné...)

Smernica o členských poplatkoch HK Dukla Michalovce - mládež 2024/25

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2023 (editovateľné v PDF)

Potvrdenie o zaplatení dane 2023 (editovateľné PDF)

 

ZDRAVOTNÉ DOKUMENTY

Dotazník a inštrukcie pred športovou prehliadkou RehaCentrum Humenné (doniesť vyplnený na športovú prehliadku)

Prihláška na športovú prehliadku u telovýchovného lekára - RehaCentrum Humenné

Prihláška na športovú prehliadku u telovýchovného lekára - MUDr. Gabriel Valiska Michalovce

 

SMERNICE, PORIADKY A DOKUMENTY SZĽH

Smernice:

Smernica o výchovnom 

Dokumenty:

Manuál pre činovníkov stretnutia (tréneri, vedúci družstiev, štatistici...)

 

SMERNICE, PORIADKA A DOKUMENTY KLUBU

Smernice:

Smernica o zapožičaní hokejového výstroja v sezóne 2024/25

Smernica o členských poplatkoch HK Dukla Michalovce - mládež 2024/25

 

VZDELÁVANIE

Tréneri:

Športová psychológia pre trénerov (Kouč 21. storočia)

Manuál pre rozvoj hráčov 21. storočia na úrovni klubov 

Rodičia:

Nechajte nás hrať sa (príručka pre rodičov budúcich hokejistov)

 

TRÉNERI DOKUMENTY

Tréningový mikrocyklus (sezóna 2024/25)

Dochádzka na tréningy a zápasy (sezóna 2024/25)

 

ZMLUVY MESTO MICHALOVCE: 

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2020 (mesto Michalovce)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2021 (mesto Michalovce)

Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2022 (mesto Michalovce)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2023 (mesto Michalovce)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2024 (mesto Michalovce)

 

KONGRES HK DUKLA MICHALOVCE - MLÁDEŽ

Pozvánka a program Zhromaždenia delegátov HK Mládež Michalovce 25.5.2022

Pozvánka a program Zhromaždenia delegátov HK Mládež Michalovce 14.2.2023

Pozvánka a program na Kongres HK Dukla Michalovce - mládež 30.04.2023

Výzva na kandidatúru prezidenta klubu HK Dukla Michalovce - mládež