Členské poplatky

ČLENSKÉ POPLATKY V SEZÓNE 2022/23

Úhrady prebiehajú cez poplatkový systém PAYSY.

Číslo účtu: Systém PAYSY automaticky zasiela e-mailom informácie o platbe, kde je aj číslo účtu.

Variabilný symbol: Systém PAYSY vygeneruje hráčovi variabilný symbol na celú hokejovú sezónu.

Dátum úhrady:  11 mesačných splátok, splatných vždy k 15. dňu za aktuálny mesiac. (mesačná platba)

 

0.roč

(HPP)

1.roč

(HPP)

2.roč

(HPP)

3.roč

(HP)

4.roč

(HP)

5.roč

(ŠHT)

6.roč

(ŠHT)

7.roč

(ŠHT)

8.roč

(ŠHT)

9.roč

(ŠHT)

Dorast

(D)

Juniori

(J)

Máj

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

Jún

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

August

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

September

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

Október

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

November

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

December

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

Január

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

Február

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

Marec

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

Apríl

35 €

35 €

35 €

40 €

40 €

45 €

50 €

50 €

50 €

50 €

55 €

55 €

CELKOM

385€

385€

385€

440€

440€

495€

550€

550€

550€

550€

605€

605€

- mladší zo súrodencov aktívnych v HK Mládež Michalovce platí 15 € za príslušnú vekovú kategóriu. (pri absencií staršieho súrodenca, príspevok za športovú činnosť spadá v maximálnej miere na mladšieho súrodenca).

 

ČLENSKÝ POPLATOK NEPLATÍ:

- rodiča hráča/hráčky, ktorý vykonáva funkciu vedúceho družstva v ŠHT, K a D – (5. ročník - dorast) (zúčastňuje sa zápasov konkrétnej kategórie, pripravuje zápis, štatistický list, komunikuje s klubom...), 

- v poradí tretí najmladší zo súrodencov aktívnych v HK Mládež Michalovce (len ak sú aktívni všetci traja v HK Mládež Michalovce), 

- hráč/hráčka na hosťovaní s článkom č. 10 (podľa poriadkov SZĽH) v inom klube ako HK Mládež Michalovce (nezúčastňuje sa ani tréningového procesu) alebo hráč/hráčka po prestupe do iného klubu, 

- pri absencií celého mesiaca tréningových jednotiek v príslušnom mesiaci - posudzuje sa podľa dochádzky, ktorú eviduje tréner príslušnej kategórie! Zo zdravotných dôvodov: zranenia, choroby – potvrdenie lekárom (doloženie na klub – kópiu odbornej lekárskej správy spolu so žiadosťou o odpustenie poplatku) – informovať trénera o dôvode neúčasti na tréningových jednotkách vopred!

 

UPOZORNENIE: V prípade, že platba nebude uhradená ani v náhradnom termíne do 7  kalendárnych dní odo dňa splatnosti, po upozornení trénerom príslušnej kategórie môže klub pristúpiť k dočasnému obmedzeniu športovej činnosti pre hráča/hráčku.

Ďakujeme Vám za podporu a porozumenie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Schválené správnou radou v Michalovciach dňa 18.05.2022                                                     ________________________

V prípade nezrovnalostí v platbách kontaktujte systéme PAYSY: tel. č: +421 911 455 599, email: help@paysy.sk