Členské poplatky

ČLENSKÉ POPLATKY HK DUKLA MICHALOVCE – MLÁDEŽ V SEZÓNE 2023/24

Úhrady prebiehajú cez poplatkový systém PAYSY.

Číslo účtu: Systém PAYSY automaticky zasiela e-mailom informácie o platbe, kde je aj číslo účtu.

Variabilný symbol: Systém PAYSY vygeneruje hráčovi variabilný symbol na celú hokejovú sezónu.

Dátum úhrady:  11 mesačných splátok, splatných vždy k 15. dňu za aktuálny mesiac. (mesačná platba)

 

0.roč

(HPP)

1.roč

(HPP)

2.roč

(HPP)

3.roč

(HPP)

4.roč

(HP)

5.roč

(ŠHT)

6.roč

(ŠHT)

7.roč

(ŠHT)

8.roč

(ŠHT)

9.roč

(ŠHT)

Dorast

(D)

Juniori

(J)

Máj

-

-

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

Jún

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

August

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

September

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

Október

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

November

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

December

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

Január

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

Február

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

Marec

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

Apríl

40 €

40 €

40 €

45 €

45 €

50 €

55 €

55 €

55 €

55 €

60 €

60 €

CELKOM

400€

400€

440€

495€

495€

550€

605€

605€

605€

605€

660€

660€

- mladší zo súrodencov aktívnych v HK Dukla Michalovce - mládež platí 15 € za príslušnú vekovú kategóriu. (pri absencií staršieho súrodenca, príspevok za športovú činnosť spadá v maximálnej miere na mladšieho súrodenca).

 

 ČLENSKÝ POPLATOK NEPLATÍ:

- rodiča hráča/hráčky, ktorý vykonáva funkciu vedúceho družstva v ŠHT, K a D – (5. ročník - juniori) (zúčastňuje sa zápasov konkrétnej kategórie, pripravuje zápis, štatistický list, komunikuje s klubom...), 

- v poradí tretí najmladší zo súrodencov aktívnych v HK Dukla Michalovce - mládež (len ak sú aktívni všetci traja v HK Dukla Michalovce - mládež), 

- hráč/hráčka na hosťovaní s článkom č. 10 (podľa poriadkov SZĽH) v inom klube ako HK Mládež Michalovce (nezúčastňuje sa ani tréningového procesu) alebo hráč/hráčka po prestupe do iného klubu,

- hráč vekovej kategórie junior alebo senior, ktorý ukončil štúdium na SŠ, študujúci VŠ alebo je v pracovnom pomere,

- pri absencií celého mesiaca tréningových jednotiek v príslušnom mesiaci - posudzuje sa podľa dochádzky, ktorú eviduje tréner príslušnej kategórie! Zo zdravotných dôvodov: zranenia, choroby – potvrdenie lekárom (doloženie na klub – kópiu odbornej lekárskej správy spolu so žiadosťou o odpustenie poplatku na mladez@hkmichalovce.sk) – informovať trénera o dôvode neúčasti na tréningových jednotkách vopred!

 

UPOZORNENIE: V prípade, že platba nebude uhradená ani v náhradnom termíne do 7  kalendárnych dní odo dňa splatnosti, po upozornení trénerom príslušnej kategórie môže klub pristúpiť k dočasnému obmedzeniu športovej činnosti pre hráča/hráčku.

 

Ďakujeme Vám za podporu a porozumenie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Schválené Výkonným výborom v Michalovciach, dňa 4.5.2023                                         

V prípade nezrovnalostí v platbách kontaktujte PAYSY: tel. č: +421 911 455 599, email: help@paysy.sk

                                                                                     KLUB: tel. č.: +421 915 991 511, email: mladez@hkmichalovce.sk