Členské poplatky

ČLENSKÉ POPLATKY V SEZÓNE 2021/22

Úhrady prebiehajú cez poplatkový systém PAYSY.

Číslo účtu: Systém PAYSY automaticky zasiela e-mailom informácie o platbe, kde je aj číslo účtu.

Variabilný symbol: Systém PAYSY vygeneruje hráčovi variabilný symbol na celú hokejovú sezónu.

Dátum úhrady:  11 mesačných splátok, splatných vždy k 15. dňu za aktuálny mesiac. (mesačná platba)

 

0.roč

(HPP)

1.roč

(HPP)

2.roč

(HPP)

3.roč

(HP)

4.roč

(HP)

5.roč

(ŠHT)

6.roč

(ŠHT)

7.roč

(ŠHT)

8.roč

(ŠHT)

Kadeti

(K)

Dorast

(D)

Máj

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

Jún

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

August

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

September

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

Október

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

November

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

December

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

Január

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

Február

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

Marec

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

Apríl

30 €

30 €

30 €

30 €

30 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

45 €

CELKOM

330€

330€

330€

330€

330€

440€

440€

440€

440€

440€

495€

- registračný poplatkok (zápisné) pri registrácií hráča do klubu v hokejovej predprípravke - 12 € (vypláca sa iba raz) na číslo účtu HK Mládež Michalovce SK39 0900 0000 0050 5720 6627 do poznámky uviesť: meno, priezvisko dieťaťa a registračný poplatok. 

- mladší zo súrodencov aktívnych v HK Mládež Michalovce platí 10 € za príslušnú vekovú kategóriu. (pri absencií staršieho súrodenca, príspevok za športovú činnosť spadá v maximálnej miere na mladšieho súrodenca).

 

ČLENSKÝ POPLATOK NEPLATÍ:

- rodiča hráča/hráčky, ktorý vykonáva funkciu vedúceho družstva v ŠHT, K a D – (5. ročník - dorast) (zúčastňuje sa zápasov konkrétnej kategórie, pripravuje zápis, štatistický list, komunikuje s klubom...), 

- v poradí tretí najmladší zo súrodencov aktívnych v HK Mládež Michalovce (len ak sú aktívni všetci traja v HK Mládež Michalovce), 

- hráč/hráčka na hosťovaní s článkom č. 10 (podľa poriadkov SZĽH) v inom klube ako HK Mládež Michalovce (nezúčastňuje sa ani tréningového procesu) alebo hráč/hráčka po prestupe do iného klubu, 

- pri absencií celého mesiaca tréningových jednotiek v príslušnom mesiaci - posudzuje sa podľa dochádzky, ktorú eviduje tréner príslušnej kategórie! Zo zdravotných dôvodov: zranenia, choroby – potvrdenie lekárom (doloženie na klub – kópiu odbornej lekárskej správy spolu so žiadosťou o odpustenie poplatku) – informovať trénera o dôvode neúčasti na tréningových jednotkách vopred!

 

UPOZORNENIE: V prípade, že platba nebude uhradená ani v náhradnom termíne do 7  kalendárnych dní odo dňa splatnosti, po upozornení trénerom príslušnej kategórie môže klub pristúpiť k dočasnému obmedzeniu športovej činnosti pre hráča/hráčku.

Ďakujeme Vám za podporu a porozumenie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Schválené správnou radou v Michalovciach dňa 01.05.2020                                                     ________________________

V prípade nezrovnalostí v platbách kontaktujte systéme PAYSY: tel. č: +421 911 455 599, email: help@paysy.sk