Členské poplatky

SMERNICA O ČLENSKÝCH POPLATKOCH HK DUKLA MICHALOVCE – MLÁDEŽ V SEZÓNE 2024/25

Úhrady prebiehajú cez poplatkový systém PAYSY od 1.5.2024 do 30.4.2025.

Číslo účtu: Systém PAYSY automaticky zasiela e-mailom informácie o platbe, kde je aj číslo účtu.

Variabilný symbol: Systém PAYSY vygeneruje hráčovi variabilný symbol na celú hokejovú sezónu.

Dátum úhrady:  11 mesačných splátok, splatných vždy k 15. dňu za aktuálny mesiac. (mesačná platba)

 

0.roč

(HPP)

1.roč

(HPP)

2.roč

(HPP)

3.roč

(HPP)

4.roč

(HPP)

5.roč

(HP)

6.roč

(ŠHT)

7.roč

(ŠHT)

8.roč

(ŠHT)

9.roč

(ŠHT)

Dorast

(D)

Juniori

(J)

Máj

-

-

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

Jún

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

August

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

September

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

Október

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

November

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

December

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

Január

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

Február

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

Marec

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

Apríl

50 €

50 €

50 €

60 €

60 €

65 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

70 €

CELKOM

500€

500€

550€

660€

660€

715€

770€

770€

770€

770€

770€

770€

- mladší zo súrodencov aktívnych v HK Dukla Michalovce - mládež platí 25 € za príslušnú vekovú kategóriu. (pri absencií staršieho súrodenca, príspevok za športovú činnosť spadá v maximálnej miere na mladšieho súrodenca).

 

 ČLENSKÝ POPLATOK NEPLATÍ:

- rodiča hráča/hráčky, ktorý vykonáva funkciu vedúceho družstva v ŠHT, K a D – (5. ročník - 9. ročník) (zúčastňuje sa zápasov konkrétnej kategórie, pripravuje zápis, štatistický list, komunikuje s klubom...), 

- v poradí tretí najmladší zo súrodencov aktívnych v HK Dukla Michalovce - mládež (len ak sú aktívni všetci traja v HK Dukla Michalovce - mládež), 

- hráč/hráčka na hosťovaní s článkom č. 10 (podľa poriadkov SZĽH) v inom klube ako HK Dukla Michalovce - mládež (nezúčastňuje sa ani tréningového procesu) alebo hráč/hráčka po prestupe do iného klubu,

- hráč vekovej kategórie junior alebo senior, ktorý ukončil štúdium na SŠ, študujúci VŠ alebo je v pracovnom pomere,

- zo zdravotných dôvodov: zranenia, choroby – potrebné dokladovať lekárskou správou spolu so žiadosťou o odpustenie poplatku - zaslať na mladez@hkmichalovce.sk – informovať trénera príslušnej kategórie o dôvode neúčasti na tréningových jednotkách vopred! (platí v prípade absencie celého mesiaca tréningových jednotiek v príslušnom kalendárnom mesiaci – posudzuje sa podľa dochádzky, ktorú eviduje tréner príslušnej kategórie).

UPOZORNENIE: V prípade, že platba nebude uhradená ani v náhradnom termíne do 7  kalendárnych dní odo dňa splatnosti, po upozornení trénerom príslušnej kategórie môže klub pristúpiť k dočasnému obmedzeniu športovej činnosti pre hráča/hráčku.

Ďakujeme Vám za podporu a porozumenie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Schválené Výkonným výborom HK Dukla Michalovce - mládež / V Michalovciach, dňa 29.4.2024                                         

V prípade nezrovnalostí v platbách kontaktujte PAYSY: tel. č: +421 902 874 659, email: help@paysy.sk (dostupnosť v pracovné dni 8:00 - 15:30)

                                                                                     KLUB: tel. č.: +421 915 991 511, email: mladez@hkmichalovce.sk