Informácie o klube

Oficiálny názov klubu: Hokejový klub Mládež Michalovce

Mediálny názov klubu: HK Mládež Michalovce

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: zimný štadión, Športová 1, 071 01 Michalovce

IČO: 35553219

DIČ:2021727125

Rok vzniku: 2003

Registrácia: MVSR 22.5.2003 VVS/1-900/90-21842

Číslo člena SZĽH: 065

Klubové farby: oranžová, čiera a biela

E-mail: mladez@hkmichalovce.sk

Tel. kontakt klub: +421 918 142 541

Prezident klubu: Mgr. Richard Mašlanka (štatutárny orgán)

Manažér klubu: Mgr. Jozef Kužma

Šéftréner klubu: Mgr. Ivan Králik

 

Prihlásený do súťaží SZĽH v sezóne 2021/22:

1. liga juniorov (U20)

Kaufland extraliga dorastu (U18)

Liga kadetov (U16)

1. liga starších žiakov (8. a 7. ročník)

1. liga mladších žiakov (6. a 5. ročník)

1. liga prípraviek (4. a 3. ročník)

 

 

Oficiálne logo klubu HK Mládež Michalovce:

 

 

Oficiálna vlajka klubu HK Mládež Michalovce:

 

 

 

Oficiálne klubové dresy HK Mládež Michalovce:

 

 

 

 

Stanovy občianskeho združenia HK Mládež Michalovce:

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA HK MLÁDEŽ MICHALOVCE

Registrácia stanov MVSR 06.09.2021 / VVS/1-900/90-21842-2