Rozpis ľadovej plochy

!!! OD 19.12.2020 JE TRÉNINGOVÝ PROCES MLÁDEŽE NA ZIMNOM ŠTADIÓNE PRERUŠENÝ !!!


Aktualizované 20.12.2020 / 17:11

!!! OD 19.12.2020 JE TRÉNINGOVÝ PROCES MLÁDEŽE NA ZIMNOM ŠTADIÓNE PRERUŠENÝ !!!


Aktualizované 18.12.2020 / 16:30

PODMIENKY PRE TRÉNINGOVÝ PROCES HRÁČOV - SZĽH

!!! OD 19.12.2020 JE TRÉNINGOVÝ PROCES MLÁDEŽE NA ZIMNOM ŠTADIÓNE PRERUŠENÝ !!!

SŤAHUJ - ROZDELENIE SKUPÍN 51. TÝŽDEŇ HP A HPP 

!!! NEÚČASŤ NA TRÉNIGU OZNÁMIŤ DOPREDU HLAVNÉMU TRÉNEROVI !!!

Podmienky pre vstup hráčov HK Mládež Michalovce na tréningový proces:

- vstup na zimný štadión pre hráčov HK Mládež Michalovce bude iba zadným vchodom (od športovej haly bod tribúnou A)

- pri vstupe na zimný štadión bude určená zodpovedná osoba,

- zodpovedná osoba bude merať teplotu, aplikovať dezinfekciu,

- vstup hráča na zimný štadión bude vždy 20 - 15 min pred začiatkom tréningu aby sa hráči čo najmenej stretávali,

- hráč sa bude môcť prezliekať iba vo svojej šatni, kde bude max 6 hráčov,

- počas prezliekania do hokejového výstroja ma hráč stále rúško (rúško si dáva dole pred nasadením prilby)

- k ľadovej ploche sa hráč presúva minútu pred začiatkom tréningovej jednotky,

- tréningová jednotka trvá presne podľa stanoveného rozpisu ľadovej plochy,

- počas tréningu na ľadovej ploche nieje potrebné rúško,

- na ľadovej ploche sa počas tréningovej jednotky môže nachádzať max. 6 osôb (5 hráčov + 1 tréner)

- po absolvovaní tréningovej jednotky sa hráči presúvajú späť do šatne, prezlečú sa, a čo najskôr opúšťajú zimný štadión. (bez sprchovania v šatni)


Aktualizované 08.12.2020 / 11:36

PODMIENKY PRE TRÉNINGOVÝ PROCES HRÁČOV - SZĽH

SŤAHUJ - ROZDELENIE SKUPÍN HP a HPP 50. TÝŽDEŇ

!!! NEÚČASŤ NA TRÉNIGU OZNÁMIŤ DOPREDU HLAVNÉMU TRÉNEROVI !!!

Podmienky pre vstup hráčov HK Mládež Michalovce na tréningový proces:

- vstup na zimný štadión pre hráčov HK Mládež Michalovce bude iba zadným vchodom (od športovej haly bod tribúnou A)

- pri vstupe na zimný štadión bude určená zodpovedná osoba,

- zodpovedná osoba bude merať teplotu, aplikovať dezinfekciu,

- vstup hráča na zimný štadión bude vždy 20 - 15 min pred začiatkom tréningu aby sa hráči čo najmenej stretávali,

- hráč sa bude môcť prezliekať iba vo svojej šatni, kde bude max 6 hráčov,

- počas prezliekania do hokejového výstroja ma hráč stále rúško (rúško si dáva dole pred nasadením prilby)

- k ľadovej ploche sa hráč presúva minútu pred začiatkom tréningovej jednotky,

- tréningová jednotka trvá presne podľa stanoveného rozpisu ľadovej plochy,

- počas tréningu na ľadovej ploche nieje potrebné rúško,

- na ľadovej ploche sa počas tréningovej jednotky môže nachádzať max. 6 osôb (5 hráčov + 1 tréner)

- po absolvovaní tréningovej jednotky sa hráči presúvajú späť do šatne, prezlečú sa, a čo najskôr opúšťajú zimný štadión. (bez sprchovania v šatni)


Aktualizované 29.11.2020 / 13:47

PODMIENKY PRE TRÉNINGOVÝ PROCES HRÁČOV - SZĽH

SŤAHUJ - ROZPIS SKUPÍN HP a HPP 49. TÝŽDEŇ 

!!! NEÚČASŤ NA TRÉNIGU OZNÁMIŤ DOPREDU HLAVNÉMU TRÉNEROVI !!!

Podmienky pre vstup hráčov HK Mládež Michalovce na tréningový proces:

- vstup na zimný štadión pre hráčov HK Mládež Michalovce bude iba zadným vchodom (od športovej haly bod tribúnou A)

- pri vstupe na zimný štadión bude určená zodpovedná osoba,

- zodpovedná osoba bude merať teplotu, aplikovať dezinfekciu,

- vstup hráča na zimný štadión bude vždy 20 - 15 min pred začiatkom tréningu aby sa hráči čo najmenej stretávali,

- hráč sa bude môcť prezliekať iba vo svojej šatni, kde bude max 6 hráčov,

- počas prezliekania do hokejového výstroja ma hráč stále rúško (rúško si dáva dole pred nasadením prilby)

- k ľadovej ploche sa hráč presúva minútu pred začiatkom tréningovej jednotky,

- tréningová jednotka trvá presne podľa stanoveného rozpisu ľadovej plochy,

- počas tréningu na ľadovej ploche nieje potrebné rúško,

- na ľadovej ploche sa počas tréningovej jednotky môže nachádzať max. 6 osôb (5 hráčov + 1 tréner)

- po absolvovaní tréningovej jednotky sa hráči presúvajú späť do šatne, prezlečú sa, a čo najskôr opúšťajú zimný štadión. (bez sprchovania v šatni)


Aktualizované 23.11.2020 / 16:26

PODMIENKY PRE TRÉNINGOVÝ PROCES HRÁČOV - SZĽH

SŤAHUJ - ROZPIS SKUPÍN 48. TÝŽDEŇ

Podmienky pre vstup hráčov HK Mládež Michalovce na tréningový proces:

- vstup na zimný štadión pre hráčov HK Mládež Michalovce bude iba zadným vchodom (od športovej haly bod tribúnou A)

- pri vstupe na zimný štadión bude určená zodpovedná osoba,

- zodpovedná osoba bude merať teplotu, aplikovať dezinfekciu,

- vstup hráča na zimný štadión bude vždy 20 min pred začiatkom tréningu aby sa hráči čo najmenej stretávali,

- hráč sa bude môcť prezliekať iba vo svojej šatni, kde bude max 6 hráčov,

- počas prezliekania do hokejového výstroja ma hráč stále rúško (rúško si dáva dole pred nasadením prilby)

- k ľadovej ploche sa hráč presúva minútu pred začiatkom tréningovej jednotky,

- tréningová jednotka trvá presne podľa stanoveného rozpisu ľadovej plochy,

- počas tréningu na ľadovej ploche nieje potrebné rúško,

- na ľadovej ploche sa počas tréningovej jednotky môže nachádzať max. 6 osôb (5 hráčov + 1 tréner)

- po absolvovaní tréningovej jednotky sa hráči presúvajú späť do šatne, prezlečú sa, a čo najskôr opúšťajú zimný štadión. (bez sprchovania v šatni)


Aktualizované 19.11.2020 / 23:56

PODMIENKY PRE TRÉNINGOVÝ PROCES HRÁČOV - SZĽH

 

SŤAHUJ - ROZPIS SKUPÍN 47. TÝŽDEŇ

Podmienky pre vstup hráčov HK Mládež Michalovce na tréningový proces:

- vstup na zimný štadión pre hráčov HK Mládež Michalovce bude iba zadným vchodom (od športovej haly bod tribúnou A)

- pri vstupe na zimný štadión bude určená zodpovedná osoba,

- zodpovedná osoba bude merať teplotu, aplikovať dezinfekciu,

- vstup hráča na zimný štadión bude vždy 20 min pred začiatkom tréningu aby sa hráči čo najmenej stretávali,

- hráč sa bude môcť prezliekať iba vo svojej šatni, kde bude max 6 hráčov,

- počas prezliekania do hokejového výstroja ma hráč stále rúško (rúško si dáva dole pred nasadením prilby)

- k ľadovej ploche sa hráč presúva minútu pred začiatkom tréningovej jednotky,

- tréningová jednotka trvá presne podľa stanoveného rozpisu ľadovej plochy,

- počas tréningu na ľadovej ploche nieje potrebné rúško,

- na ľadovej ploche sa počas tréningovej jednotky môže nachádzať max. 6 osôb (5 hráčov + 1 tréner)

- po absolvovaní tréningovej jednotky sa hráči presúvajú späť do šatne, prezlečú sa, a čo najskôr opúšťajú zimný štadión. (bez sprchovania v šatni)


Aktualizované 12.11.2020 / 22:27

PODMIENKY PRE TRÉNINGOVÝ PROCES HRÁČOV - SZĽH

SŤAHUJ - ROZPIS SKUPÍN 46. TÝŽDEŇ

Podmienky pre vstup hráčov HK Mládež Michalovce na tréningový proces:

- vstup na zimný štadión pre hráčov HK Mládež Michalovce bude iba zadným vchodom (od športovej haly bod tribúnou A)

- pri vstupe na zimný štadión bude určená zodpovedná osoba,

- zodpovedná osoba bude merať teplotu, aplikovať dezinfekciu a kontrolovať certifikát (hráčom od 10 rokov),

- vstup hráča na zimný štadión bude vždy 20 min pred začiatkom tréningu aby sa hráči čo najmenej stretávali,

- hráč sa bude môcť prezliekať iba vo svojej šatni, kde bude max 6 hráčov,

- počas prezliekania do hokejového výstroja ma hráč stále rúško (rúško si dáva dole pred nasadením prilby)

- k ľadovej ploche sa hráč presúva minútu pred začiatkom tréningovej jednotky,

- tréningová jednotka trvá presne podľa stanoveného rozpisu ľadovej plochy,

- počas tréningu na ľadovej ploche nieje potrebné rúško,

- na ľadovej ploche sa počas tréningovej jednotky môže nachádzať max. 6 osôb (5 hráčov + 1 tréner)

- po absolvovaní tréningovej jednotky sa hráči presúvajú späť do šatne, prezlečú sa, a čo najskôr opúšťajú zimný štadión. (bez sprchovania v šatni)


Aktualizované 03.11.2020 / 19:00

PODMIENKY PRE TRÉNINGOVÝ PROCES HRÁČOV - SZĽH

SŤAHUJ - ROZPIS SKUPÍN 45. TÝŽDEŇ

Podmienky pre vstup hráčov HK Mládež Michalovce na tréningový proces:

- vstup na zimný štadión pre hráčov HK Mládež Michalovce bude iba zadným vchodom (od športovej haly bod tribúnou A)

- pri vstupe na zimný štadión bude určená zodpovedná osoba,

- zodpovedná osoba bude merať teplotu, aplikovať dezinfekciu a kontrolovať certifikát (hráčom od 10 rokov),

- vstup hráča na zimný štadión bude vždy 20 min pred začiatkom tréningu aby sa hráči čo najmenej stretávali,

- hráč sa bude môcť prezliekať iba vo svojej šatni, kde bude max 6 hráčov,

- počas prezliekania do hokejového výstroja ma hráč stále rúško (rúško si dáva dole pred nasadením prilby)

- k ľadovej ploche sa hráč presúva minútu pred začiatkom tréningovej jednotky,

- tréningová jednotka trvá presne podľa stanoveného rozpisu ľadovej plochy,

- počas tréningu na ľadovej ploche nieje potrebné rúško,

- na ľadovej ploche sa počas tréningovej jednotky môže nachádzať max. 6 osôb (5 hráčov + 1 tréner)

- po absolvovaní tréningovej jednotky sa hráči presúvajú späť do šatne, prezlečú sa, a čo najskôr opúšťajú zimný štadión. (bez sprchovania v šatni)


Aktualizované 15.10.2020 / 22:45

OPATRENIA POČAS TRÉNINGOV, ZÁPASOV A TURNAJOV MLÁDEŽE


Aktualizované 08.10.2020 / 21:28

OPATRENIA POČAS TRÉNINGOV, ZÁPASOV A TURNAJOV MLÁDEŽE

Aktualizované 24.09.2020 / 15:25

OPATRENIA POČAS TRÉNINGOV, ZÁPASOV A TURNAJOV MLÁDEŽE

Aktualizované 24.09.2020 / 15:23

OPATRENIA POČAS TRÉNINGOV, ZÁPASOV A TURNAJOV MLÁDEŽE

Aktualizované 13.09.2020 / 18:44

OPATRENIA POČAS TRÉNINGOV, ZÁPASOV A TURNAJOV MLÁDEŽE

Aktualizované 10.09.2020 / 23:57

OPATRENIA POČAS TRÉNINGOV, ZÁPASOV A TURNAJOV MLÁDEŽE

Aktualizované 04.09.2020 / 15:17

OPATRENIA POČAS TRÉNINGOV, ZÁPASOV A TURNAJOV MLÁDEŽE

Aktualizované 23.08.2020 / 08:56

OPATRENIA POČAS TRÉNINGOV, ZÁPASOV A TURNAJOV MLÁDEŽE

Aktualizované 11.08.2020 / 14:46

OPATRENIA POČAS TRÉNINGOV, ZÁPASOV A TURNAJOV MLÁDEŽE