Sklad výstroja

ELEKTRONICKÁ REZERVÁCIA TERMÍNU NÁVŠTEVY HOKEJOVÉHO SKLADU. 

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO:

Miroslava MAŤAŠOVÁ

matasova@hkmichalovce.sk

+421 908 838 952