Obnova tréningového procesu na ľade

Od pondelka 19.4.2021 štartuje tréningový proces na ľade v počte 6 hráčov + 1 tréner. Rozpis tréningov a bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke HK Mládež Michalovce v pondelok. Všetky podmienky pre tréningový proces vychádzajú z Covid automatu pre šport. 

PODMIENKY PRE TRÉNINGOVÝ PROCES PODĽA COVID AUTOMATU PRE ŠPORT 

Platné od: 19.4.2021

III. stupeň varovania

Ľadový hokej

Interiér

Max. 6 športovcov na jednom športovisku + 1 tréner. Za športovisko sa v tomto prípade považuje jeden vzdušný priestor. S dôrazom na zabezpečenie kvality vnútorného ovzdušia podľa usmernenia na www.korona.gov.sk

 

Exteriér

Max. 6 športovcov + 1 tréner na 1 sektor *(viď tréningové sektory)

 

Test

V zmysle testovacej stratégie a podľa rizikovosti príslušného okresu

 

Rúško

Pri výkone športovej aktivity nie je povinnosť nosiť rúško. V spoločných priestoroch interiérových športovísk je nutné používať respirátor FFP2.

 

Miera kontaktu

Povolený je iba tréning,  hra je možná iba s upravenými pravidlami  s cieľom dodržiavať odstup min 2m medzi hráčmi. Kontakt hráčov je zakázaný. Je potrebné upraviť organizáciu, formy a obsah tréningovej činnosti:  napr:  iba nácvik herných činností jednotlivca, nácvik individuálnych zručností, kondičný tréning, hra bez tesnej osobnej obrany...

 

Tréningové sektory

V prípade exteriérových športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800m2. V každom sektore môže trénovať, športovať skupinka 6 športovcov +1 tréner. Sektory musia byť od seba vzdialené min 4 metre a oddelené značením. Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom režime.

 

Zázemie

Nie je povolené využívať sprchy a šatne. Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

 

Pomôcky

minimalizovať množstvo a zdieľanie športového náčinia a náradia

 

Organizácia súťaží

Je povolený iba tréningový proces a rekreačný šport. Organizovanie súťaží nie je povolené okrem najvyšších súťaží športov, ktoré dostali výnimku.

 

Diváci

Prítomnosť divákov, ani rodičov na tréningovom procese detí a mládeže nie je povolená

 

ZDROJ: HKM a MŠVVaŠ SR