OZNAM: Ukončenie letnej prípravy a začiatok predsúťažného obdobia

Ukončenie letnej prípravy (posledný tréning na suchu):

0. HPP, 1. HPP, 2. HPP, 3. HP a 4.HP - 1.7.2020 (streda) v športovej hale v nezmenenom čase.

5. ŠHT, 6. ŠHT, 7. ŠHT, 8. ŠHT, Kadeti, Dorast, Juniorka - 3.7.2020 (piatok) podľa rozpisu tréningov

 

Začiatok predsúťažného obdobia (ľad + suchá príprava):

0. HPP, 1. HPP, 2. HPP, 3. HP a 4.HP - 3.8.2020 (pondelok) rozpis tréningov bude zverejnený koncom júla 2020

5. ŠHT, 6. ŠHT, 7. ŠHT, 8. ŠHT, Kadeti, Dorast, Juniorka - 27.7.2020 rozpis bude zverejnený koncom júla 2020

(predpokladaný nástup na ľad cca 10.8.2020)

 

Odovzdanie započaného výstroja: 

29.6.2020 (pondelok) od 12:00 do 18:30 zo zadnej strany zimného štadióna bude prebiehať odovzdávanie zapožičaného výstroja. Výstroj, ktorá je hráčovi dobrá je potrebné ju prísť prepísať na novú sezónu 2020/21.

 

Každý hráč ktorý začne predsúťažné obdobie musí mať:

- vyplatené všetky členské poplatky do konca júna 2020

- podtvrenie od lekára o zdravornom stave a súhlas rodiča - tlačivo v prílohe dokumentu (potvrdenie od pediatra - detského lekára je povinné pre kategória 0. HPP, 1. HPP, 2. HPP, 3. HP, 4. HP, 5. ŠHT, 6. ŠHT, 7. ŠHT, 8. ŠHT, Kadet, hráč ktorý má potvrdenie od športového lekára vyplní iba druhú časť tlačiva - súhlas rodiča). Vyplnené tlačivá sa bude zbierať na prvom tréningu. Hráči dorastu, juniorky alebo kadeti, ktorí budú hrať aj za družstvo dorast sa budú nahlasovať do športového lekára u trénera Ivana Králika.

- odovzdanú hokejovú vystroj alebo prepísanú na novú sezónu 2020/21. 

 

Potvrdenie o zdrav. sposobilosti / Prehlásenie zákonného zástupcu (pre sezónu 2020/21)