Lukáš Barkasi v reprezentačnom výcvikovom tábore brankárov

Brankár hokejového družstva kadetov HK Mládež Michalovce Lukáš Barkasi bol nominovaný do reprezentačného Výcvikového tábor brankárov, ktorý sa uskutoční pod vedením hlavného trénera brankárov reprezentácie Jána Lašáka. Vzdelávacieho programu brankárov počas VT sa zúčastní aj tréner brankárov HK Mládež Michalovce Tomáš Tkáčik.  VT sa uskutoční v dňoch 24. - 26.6.2021 v Liptovskom Mikuláši. 

ZDROJ: HKM a SZĽH