Informácie o začiatku predsúťažného obdobia

Zapožičiavanie hokejového výstroja

1. termín: 14.8.2020 / piatok / 16:00 - 17:30 / vchod zozadu zimného štadióna

2. termín: 25.8.2020 / utorok / 17:30 - 18:30 / vchod zozadu zimného štadióna

3. termín:

 

Začiatok predsúťažného obdobia (ľad + suchá príprava):

0. HPP, 1. HPP, 2. HPP, 3. HP a 4.HP - 3.8.2020 (pondelok) rozpis tréningov bude zverejnený koncom júla 2020 (budeme aktualizovať)

5. ŠHT, 6. ŠHT, 7. ŠHT, 8. ŠHT, Kadeti, Dorast, Juniorka - 27.7.2020 rozpis bude zverejnený koncom júla 2020 (budeme aktualizovať)

 

(Tréningy od 17.8.2020 budú na ľadovej ploche)

 

33. týždeň (rozpis bude priebežne aktualizovaný)
KATEGÓRIA 10.08.2020 PO 11.08.2020 UT 12.08.2020 ST 13.08.2020 ŠT 14.08.2020 PI
JUNIORI          
DORAST

14:30 - 16:00

Zimný štadión

14:30 - 16:00

Zimný štadión

14:30 - 16:00

Zimný štadión

14:30 - 16:00

Zimný štadión

14:30 - 16:00

Zimný štadión

KADETI

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

14:30 - 16:00

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

08:00 - 09:30

Zimný štadión

8. ŠHT

08:00 - 09:30

Športová hala

08:00 - 09:30

Zimný štadión

09:30 - 11:00

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

7. ŠHT

09:30 - 11:00

zimný štadión

09:30 - 11:00

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

09:30 - 11:00

Zimný štadión

Hokejový turnaj Sršne KE
6. ŠHT

17:15 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

10:15 - 11:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

10:15 - 11:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

12:00 - 13:15

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

17:15 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

5. ŠHT

16:00 - 17:15

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

09:00 - 10:15

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

09:00 - 10:15

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

12:00 - 13:15

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

17:15 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

4. HP

16:00 - 17:00

Športová hala

(florbalové hokejky)

16:30 - 17:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne 

(doniesť hokejky)

 

16:30 - 18:00

Športová hala

(florbalové hokejky - zápas)

 

3. HP

16:00 - 17:00

Športová hala

(florbalové hokejky)

16:30 - 17:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 

16:30 - 18:00

Športová hala

(florbalové hokejky - zápas)

 
2. HPP

17:00 - 18:00

Športová hala

(florbalové hokejky)

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 
0. - 1. HPP

17:00 - 18:00

Športová hala

(florbalové hokejky)

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 

* Do športovej haly vstup iba v prezúvkach 

REALIZAČNÉ TÍMY HK MLÁDEŽ MICHALOVCE V SEZÓNE 2020/21

 

Každý hráč ktorý začne predsúťažné obdobie musí mať:

- vyplatené všetky členské poplatky do konca júna 2020

- podtvrenie od lekára o zdravornom stave a súhlas rodiča - tlačivo v prílohe dokumentu (potvrdenie od pediatra - detského lekára je povinné pre kategória 0. HPP, 1. HPP, 2. HPP, 3. HP, 4. HP, 5. ŠHT, 6. ŠHT, 7. ŠHT, 8. ŠHT, Kadet, hráč ktorý má potvrdenie od športového lekára vyplní iba druhú časť tlačiva - súhlas rodiča). Vyplnené tlačivá sa bude zbierať na prvom tréningu. Hráči dorastu, juniorky alebo kadeti, ktorí budú hrať aj za družstvo dorast sa budú nahlasovať do športového lekára u trénera Ivana Králika.

- odovzdanú hokejovú vystroj alebo prepísanú na novú sezónu 2020/21.

(bez týchto podmienok nebude hráčovi umožnený tréningový proces) 

 

Potvrdenie o zdrav. sposobilosti / Prehlásenie zákonného zástupcu (pre sezónu 2020/21) - ODOVZDAŤ HNEĎ NA PRVOM TRÉNINGU TRÉNEROVI !!! (bez potvrdeného tlačiva lekárom, nebude možné zapojiť sa do tréningového procesu)

 

32. týždeň (rozpis bude priebežne aktualizovaný)
KATEGÓRIA 03.08.2020 PO 04.08.2020 UT 05.08.2020 ST 06.08.2020 ŠT 07.08.2020 PI
JUNIORI

16:30 - 17:00

Zimný štadión

16:30 - 17:00

Zimný štadión

16:30 - 17:00

Zimný štadión

16:30 - 17:00

Zimný štadión

16:30 - 17:00

Zimný štadión

DORAST

15:00 - 16:30

Zimný štadión

15:00 - 16:30

Zimný štadión

15:00 - 16:30

Zimný štadión

15:00 - 16:30

Zimný štadión

15:00 - 16:30

Zimný štadión

KADETI

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

14:30 - 16:00

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

08:00 - 09:30

Zimný štadión

8. ŠHT

08:00 - 09:30

Športová hala

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

7. ŠHT

08:00 - 09:30

Športová hala

09:30 - 11:00

Zimný štadión

09:30 - 11:00

Športová  hala

09:30 - 11:00

Zimný štadión

09:30 - 11:00

Športová  hala

6. ŠHT

09:30 - 10:45

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

09:30 - 10:45

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

15:00 - 16:15

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

09:30 - 10:45

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

09:30 - 10:45

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

5. ŠHT

09:30 - 10:45

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

09:30 - 10:45

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

15:00 - 16:15

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

09:30 - 10:45

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

09:30 - 10:45

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

4. HP

16:30 - 17:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

16:30 - 17:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne 

(doniesť hokejky)

 

16:30 - 17:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 

3. HP

16:30 - 17:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

16:30 - 17:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 

16:30 - 17:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 
2. HPP

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 
0. - 1. HPP

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 

17:30 - 18:30

Ihrisko pri Zimnom Štadióne

(doniesť hokejky)

 

* Do športovej haly vstup iba v prezúvkach 

 

31. týždeň (rozpis bude priebežne aktualizovaný)
KATEGÓRIA 27.07.2020 PO 28.07.2020 UT 29.07.2020 ST 30.07.2020 ŠT 31.07.2020 PI
JUNIORI

16:30 - 17:00

Zimný štadión

16:30 - 17:00

Zimný štadión

16:30 - 17:00

Zimný štadión

16:30 - 17:00

Zimný štadión

16:30 - 17:00

Zimný štadión

DORAST

15:00 - 16:30

Zimný štadión

15:00 - 16:30

Zimný štadión

15:00 - 16:30

Zimný štadión

15:00 - 16:30

Zimný štadión

15:00 - 16:30

Zimný štadión

KADETI

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

08:00 - 09:30

Zimný štadión

8. ŠHT

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

7. ŠHT

09:30 - 11:00

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

08:00 - 09:30

Zimný štadión

08:00 - 09:30

Športová hala

6. ŠHT

09:00 - 10:15

Zimný štadión

09:00 - 10:15

Zimný štadión

09:00 - 10:15

Zimný štadión

09:00 - 10:15

Zimný štadión

09:00 - 10:15

Zimný štadión

5. ŠHT

09:00 - 10:15

Zimný štadión

09:00 - 10:15

Zimný štadión

09:00 - 10:15

Zimný štadión

09:00 - 10:15

Zimný štadión

09:00 - 10:15

Zimný štadión

4. HP          
3. HP          
2. HPP          
0. - 1. HPP          

* Do športovej haly vstup iba v prezúvkach